Uuring: rahvusvahelise kogemusega tudengil on kergem tööd leida

Autor: • Lisatud 6. oktoober, 2014
Erasmus annab tudengitele olulise rahvusvahelise kogemuse

Erasmus annab tudengitele olulise rahvusvahelise kogemuse

Euroopa Komisjoni uuringu järgi usub peaaegu kaks kolmandikku tööandjatest, et rahvusvaheline kogemus on värbamisel oluline. Sama suur on tööandjate seas nende osakaal, kes usaldaksid suurema ametialase vastutuse kõrgkoolilõpetajale, kel on rahvusvaheline taust.

Hiljuti avaldatud Erasmuse programmi mõju-uuringust selgub, et noored, kes õpivad või käivad praktikal välismaal, omandavad lisaks erialastele teadmistele ka paremad valdkonnaülesed oskused, mida tööandjad kõrgelt hindavad. Samuti tuleb uuringust välja, et rahvusvahelise kogemusega ülikoolilõpetajad on tööturul edukamad. Sellistel noortel on võrreldes nendega, kes ei ole välismaal õppinud või praktiseerinud, poole väiksem oht jääda pikaajaliselt tööta.

Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonijuhi Lauri Linnamäe sõnul kinnitavad nii uuringud kui ka tähelepanekud elust, et mida keerulisem ja suurema lisandväärtusega on töö, seda dünaamilisem ja muutuvam ta on. Samuti on näha, et üha rohkem tehakse tööd meeskondades, mis pannakse kokku üheks korraks konkreetse ülesande lahendamiseks. Suuremates ettevõtetes on sellised meeskonnad sageli rahvusvahelised ning rahvusvaheliste koostööpartnerite roll on aina tähtsam.

„Edukas töötaja pole see, kes on üksnes koolist saanud kaasa hea inglise keele, vaid see, kel on tööle asudes rahvusvahelistes meeskondades töötamise kogemus,“ sõnas Linnamäe ja lisas, et rahvusvahelist kogemust hindavad aina enam ka tööandjad, kes pakuvad tööd kutseharidusega inimestele.

„Ühe töösusettevõtte juht kinnitas mulle, et näiteks Austraalias või Norras sarnast tööd teinud inimesed, kes on Eestisse tagasi tulnud, on märksa tõhusamad, distsiplineeritumad ja vastutustundlikumad töötajad kui keskmine kutsekoolist tulija. See on tõsine mõttekoht,“ sõnas Linnamäe.

„Põhjused, miks tudengid Erasmusega välismaale õppima lähevad, ei ole viimase kolme aasta jooksul muutunud,“ sõnas Tallinna Ülikooli Erasmuse programmi üldkoordinaator Maarja Liht ning selgitas, et laias laastus on kaks põhjust, miks tudengid tahavad välismaale õppima minna. Osa tahab minna, kuna välisülikoolis on võimalik õppida aineid, mida koduülikoolis ei õpetata, kuid millest on kasu lõputöö tegemisel. „Teiseks minnakse välisülikooli saama rahvusvahelist kogemust, õpitakse aga aineid, mida saab õppida ka koduülikoolis.”

Liht lisas, et viimase kolme aasta jooksul on muutunud sihtriigid, kuhu üliõpilased erasmuslasena lähevad. Kui kolm aastat tagasi eelistati Hispaaniat, Itaaliat ja Portugali, siis nüüd on populaarsed Soome, Saksamaa ning üha populaarsemaks on muutumas Tšehhi.

Küsimusele, kas Erasmust teinud tudengid saavad kergemini tööle, Liht vastata ei osanud, sest Tallinna Ülikool sellist uuringut teinud ei ole. Küll aga kinnitas Tallinna Ülikooli õppekorralduse spetsialist Mari-Liis Keskpaik, et tema on erasmuslasena välisülikoolis õppinud ja tööintervjuudel seda alati välja toonud. Kas teda aga just seetõttu tööle võeti, seda ta ei tea.

Uuringust tuli välja, et 92% tööandjatest paneb rõhku sellistele programmis osalemisel eriti hoogsalt arenevatele isikuomadustele, nagu sallivus, enesekindlus, probleemide lahendamise oskus, uudishimu, oma tugevate ja nõrkade külgede tundmine ning kindlameelsus tööleasumise üle otsustamisel. Erasmuse üliõpilaste seas enne ja pärast välismaal õppimist tehtud testidest selgub, et neid omadusi iseloomustavad näitajad on kõrgemad juba enne vahetusprogrammiga alustamist. Pärast vahetusprogrammi lõpetamist on vastavad näitajad teiste üliõpilastega võrreldes keskmiselt 42% kõrgemad.

„Erasmuse mõju-uuringu tulemused on ELi noorte töötuse lubamatult kõrget taset arvestades äärmiselt olulised. Sõnum on selge: kui õpite või koolitate end välismaal, on teil tööturul paremad väljavaated,“ ütles uuringut tutvustades Euroopa Komisjoni volinik Androulla Vassiliou.

Autorist: Eurokratt

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>