EL süvendab digikoostööd Ukrainaga

Autor: • Lisatud 25. juuli, 2016
Günther Oettinger

Günther Oettinger

Digitaalmajandus on valdkond, mille kõiki võimalusi ei ole ära kasutanud ei Euroopa Liit ega Ukraina. Digitehnoloogiad, -teenused ja -süsteemid on ühiskonna arengu jaoks määrava tähtsusega ning suudavad tagada majanduskasvu ja luua töökohti kõikides majanduse valdkondades alates väikseimast traditsioonilisest tootjast ja lõpetades uute kõrgtehnoloogiatööstuse ettevõtetega.

Heaks näiteks on tööstuse digitaliseerimine ning viis, kuidas see muudab meie elu, töövõtteid ja seda, kuidas me äri ajame. Lähiaastail oleme tunnistajaks miljonite seadmete ühendamisele ja sellele, kuidas peaaegu pooled tehingutest tehakse mobiiltelefoniga. Peagi kasutavad kõige kiiremini kasvavad ettevõtted arukaid masinaid, et suurendada tulemuslikkust, parandada tootlikkust ning vähendada kulusid. Nii traditsioonilised majandussektorid kui ka avalik haldus saab märkimisväärset kasu suurandmetel ja avatud andmetel põhinevatest analüütikateenustest.

ELi ja Ukraina ühine huvi on teha digitaalvaldkonnas tihedat koostööd, et tuua kasu majandusele ja ühiskonnale.

Üks Euroopa Komisjoni esmaseid ülesandeid on kõrvaldada regulatiivsed ja muud tõkked, et muuta digitaalne ühtne turg lähiaastatel tegelikkuseks. Nii oleks võimalik suurendada ELi majanduse mahtu, mis praegu on 14 triljonit eurot, 415 miljardi euro võrra aastas ja luua sadu tuhandeid uusi töökohti.

Kasu ei pea saama aga üksnes EL. Ka 43 miljonit Ukraina tarbijat peaksid saama kasutada digitaalse ühtse turu võimalusi, mis toetavad majanduskasvu, aitavad luua töökohti, parandavad inimeste elujärge ja elavdavad ettevõtlust. Ukraina jaoks tähendaks see stabiilsemat poliitilist keskkonda ning märkimisväärseid edusamme ühiskondlike ja majanduslike uuenduste suunas.

Meile on heaks eeskujuks energiaühendus, mis on laiendanud ELi energia siseturu Kagu-Euroopani ja kaugemale. Ka Digikoostöö puhul peaksime töötama välja ühise arusaama digitaalmajandusest. Ukraina õiguse kohandamine ELi tähtsaimate digitaalvaldkonna õigusnormidega oleks Ukraina majandusele stiimuliks ja võimaldaks tulevikus integreerida Ukraina digitaalse ühtse turuga.

Ukraina kõrge kvalifikatsiooniga inimkapital kindlustab riigile Kesk- ja Ida-Euroopas väljapaistva koha info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Ukrainal on suurepärane võimalus saada Euroopa tarkvarakeskuseks ning ka digitaalsete toodete ja teenuste eksportijaks.

Väljaspool ELi oleks digitaalse ühtse turu eelistest võimalik kasu saada paljudes valdkondades. Saame teha koostööd e-kaubanduse, e-tolli, e-tervise, paberivaba kaubanduse ning elektroonilise side infrastruktuuri ja eeskirjade (kaasa arvatud raadiospektri koordineerimise ja lairibaühenduse kasutuselevõtu) valdkonnas. Võimalike koostöövaldkondade hulka kuuluvad näiteks ka võrgu- ja infoturve ning küberturve, e-identimine ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused, digitaaloskused ja innovatsiooni edendamine, e-riik ja avatud andmed. Need valdkonnad kuuluvad juba meie aruteluteemade hulka ning võiksime uurida võimalusi, kuidas laiendada meie koostööd sellistesse valdkondadesse nagu andmekaitse, rändlusteenus, taristu laiendamine Ukrainas ning Ukraina ja ELi vahel ning tööstuse digitaliseerimine.

Ukraina on juba kinnitanud oma valmisolekut ning soovi teha ELi ja tema naabritega selles valdkonnas koostööd, võttes 2015. aasta juunis idapartnerluse ministrite esimesel digitaalmajandusalasel kohtumisel vastu asjaomase deklaratsiooni.

On käes aeg töötada välja ELi ja Ukraina ühine arusaam digikoostööst ning kaasata sellesse ka naaberriike. Loodame, et arutelu sidusrühmadega jätkub juuli lõpus Kiievis ja seejärel ELi naabrite esindajatega toimuval kõrgetasemelisel kohtumisel, mille Euroopa Komisjon korraldab varasügisel Brüsselis.

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman

Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger

Autorist: Eurokratt

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>