Eesti on Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise poolest liikmesriikide esirinnas

Autor: • Lisatud 20. juuli, 2016
Eesti on üks Euroopa Liidu neljast liikmesriigist, kelle arvel on kõige vähem valesti ülevõetud direktiive.

Eesti on üks Euroopa Liidu neljast liikmesriigist, kelle arvel on kõige vähem valesti ülevõetud direktiive.

15. juulil Brüsselis avaldatud ELi õigusnormide kohaldamise aastaaruande kohaselt on Eesti liikmesriikide poolest ELis üks edukamaid õigusaktide ülevõtjaid.

Eestis on direktiivide ülevõtmise keskmine viivitus 7,2 kuud. Viivitus on võrreldes eelmise aastaga (6,4 kuud) küll pisut kasvanud, kuid on sellele vaatamata oluliselt lühem kui Euroopa keskmine (10,1 kuud).

Kiire ülevõtmisaja juures teeb Eesti siiski väga efektiivset tööd – nõuetele vastavuse puudujääk on vaid 0,2%. Sellega on Eesti üks neljast liikmesriigist, kelle arvel on kõige vähem valesti ülevõetud direktiive. Ka eelmisel aastal oli Eesti näitaja selles valdkonnas täpselt sama hea ning tänu sellele oleme üks kaheksast liikmesriigist, kes saavutasid oma läbi aegade parima tulemuse või jäid sellele pidama.

Eesti on väga heas kirjas ka algatatud rikkumismenetluste arvu suhtes. Riikide arvestuses on Eesti tagantpoolt neljas – vähem rikkumisi on vaid Horvaatial, mis on väga noor liikmesriik (liitus 2013. aastal), Maltal ning Taanil. Enim rikkumisi oli Itaalial (89), Saksamaal (88) ning Hispaanial (83).

Koos aastaaruandega ilmus ka ühtse turu tulemustabel, mille eesmärk on hinnata iga liikmesriigi õigusnormide ülevõtmist võrreldes teistega ning kaardistada kitsaskohti, millele liikmesriigid võiksid tähelepanu pöörata. Tulemustabel jälgib ka kodanike kaasatust ning seda, kui avatud on liikmesriigid kaubandusele ja investeeringutele. Peale selle on võimalik saada ülevaade, mida on ette võetud riigihangete, kutsekvalifikatsioonide või postiteenuste avamiseks. Kõigi hinnatud valdkondade alusel olid parimad tulemused Horvaatial, Eestil, Iirimaal ning Slovakkial.

Alates 1984. aastast esitab komisjon Euroopa Parlamendi palvel igal aastal aruande, mis käsitleb liidu õiguse kohaldamise järelevalvet eelnenud aastal. Euroopa Parlament võtab komisjoni aruande kohta vastu resolutsiooni.

Igal aastal avaldatakse veebipõhine ühtse turu tulemustabel. Selles vaadeldakse ELi liikmesriikide tulemusi mitmes poliitikavaldkonnas (riigihanked, kutsekvalifikatsioonid, postiteenused, kaubandusintegratsioon, turu avatus) ja haldusvahendite rakendamisel (õigusaktide ülevõtmine, rikkumismenetlused ja katsepojekt „EU Pilot“ ühtse turuga seotud valdkondades, EURES, Teie Euroopa, Your Europe Advice, Solvit, IMI, prioriteetsed valdkonnad, European Consumer Centres, Consumer Protection Cooperation Network, tehniliste normide teabesüsteem (TRIS).

 

Autorist: Eurokratt

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>